ANKARA 2 NO’LU BAROSU 1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Ana Sayfa / 30.08.2022 / 1408 Geri

ANKARA 2 NO’LU BAROSU

1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

Baromuzun 1. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda aşağıda yer alan gündem ile 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arası toplanacak ve Baro Organları seçimi 2 Ekim 2022 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde ise aynı yer ve aynı saatlerde;

8 Ekim 2022 günü Genel Kurul toplanacak, Baro Organları seçimi ise 9 Ekim 2022 günü yapılacaktır.

1. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıda açıklanmıştır. 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 86. Maddesi gereğince toplantıya ve seçimlere katılmak zorunlu kılınmıştır. (Baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir)

1136 Sayılı Kanunun 84. maddesi gereğince tebligat hükmünde olan işbu duyuru, yönetim kurulumuzun 15.08.2022 günlü ve 49/32 sayılı kararı gereğince değerli mensuplarımızın bilgilerine saygı ile sunulur.