2023 yılında uygulanacak CMK ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.