ANKARA 2 NO’LU BAROSU AVUKAT – VEKİL EDEN ARASINDAKİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ( 2023 YILI İÇİN GEÇERLİ)

Ana Sayfa / 06.01.2023 / 1796 Geri

 

 

Tarifede belirtilen ücretler peşin ücretler olup, KDV eklenmemiştir.

Bulunulan yargı çevresi dışında alınan işlerde ve yapılan iş takiplerinde bültendeki ücretlere %50 eklenerek hesaplama yapılacaktır.

Tarifede belirtilen ücret peşin ve dava sonunda alınacak ücretin dava konusu değerin %25'ini aştığı hallerde %25 oranında vekalet ücreti alınacaktır.

Bu tarife tavsiye niteliğinde olmasının yanında, etik kurallar gereğince mesleki dayanışmanın tesisi için önem arz etmektedir.

Ankara 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir. ANKARA, 03.01.2023