Ankara 2 No'lu Barosu olarak; 7. Yargı paketine ilişkin ziyaretlerimiz devam etmektedir.