İcra Dairelerinin Birleştirilmesi Hakkında

Ana Sayfa / 06.04.2023 / 4587 Geri

T.C.
ANKARA
ICRA DAIRELERI BASKANLIGI
Sayı : 2023/1830 Muh 06.04.2023
Konu : Icra Dairelerinin Birlestirilmesi Hk.


ANKARA 2 NOLU BAROSU BASKANLIGINA


Adalet Bakanlıgı Icra Isleri Dairesi Baskanlıgının 17.03.2023 tarih E-34372782-99/2616 sayılı 1
inci Genel Icra Dairesinin Faaliyete Geçirilmesi konulu yazısı geregince Icra Dairelerinin Kapasitesinin
Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birligi Eslestirme Devam Projesi kapsamında
ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının, büyük merkezlerde yaygınlastırılması için yeni bir icra
modeli tasarlanmıs olup klasik icra dairesi olarak faaliyet gösteren 32 adet icra dairesinden öncelikle; 32
nci, 31 inci ve 30 uncu icra dairelerinin 29 uncu icra dairesi ile birlestirilerek yeni icra modelinde 1 inci
Genel Icra Dairesine dönüstürülmesi 16.03.2023 tarihli ve E-34372782-95/2576 Sayılı Bakan Olur'u ile
uygun görülmüstür.
FAZ II projesi kapsamında 1 inci Genel Icra Dairesinin faaliyete geçirilmesi için ekte gönderilen
Bakan Olur'unda belirtildigi üzere Ankara 29 uncu Icra Dairesinin adının degistirilerek Ankara 1
inci Genel Icra Dairesi olarak tanımlanması ve 32 nci, 31 inci, 30 uncu icra dairelerinin 29 uncu (1
inci Genel Icra Dairesi) icra dairesi ile birlestirilmesi hususu karar altına alınmıstır.
Açıklanan hususlar geregi 07.04.2023 tarihi itibariyle Ankara 32 inci Icra Müdürlügü Ankara
29. Icra Müdürlügüne (Ankara 1. Genel Icra Dairesi) birlestirilerek kapatılacak olup, baronuza
kayıtlı avukatlara mutad vasıtalarla duyurulması hususunda,
Geregi bilgilerinize rica olunur.